En knapp times kjøring fra Bodø har vi 7 stk. byggeklare kommunale tomter for selvbygger. Hver på ca. 1 mål, ferdig med vei, vann og avløp for ca. 125.000 kr. Sjekk prislisten og tomtekart her.