Lokalutvalget, Nytt

Nye nettsider

Lokalutvalget har flyttet våre gamle sider til ny plattform! Nå kan du finne informasjon om Nordfjorden på både PC, mobil og andre enheter som er koplet til internett.

I menyen finner du informasjon om bygdene rundt Nordfjorden, skoler og barnehager, aktiviteter og nærlingsliv. I tillegg har vi lagt ut referater fra både lokalutvalgsmøtene og fra tilflyttergruppa. Framover vil vi bruke Facebook når vi har noe nytt å komme med på disse sidene, og om du ikke er en flittig Facebook-bruker vil du ikke gå glipp av noe så fremt du stikker innom disse sidene i ny og ne.