Lokalutvalget har flyttet våre gamle sider til ny plattform! Nå kan du finne informasjon om Nordfjorden på både PC, mobil og andre enheter som er koplet til internett.

I menyen finner du informasjon om bygdene rundt Nordfjorden, skoler og barnehager, aktiviteter og nærlingsliv. I tillegg har vi lagt ut referater fra både lokalutvalgsmøtene og fra tilflyttergruppa. Framover vil vi bruke Facebook når vi har noe nytt å komme med på disse sidene, og om du ikke er en flittig Facebook-bruker vil du ikke gå glipp av noe så fremt du stikker innom disse sidene i ny og ne.