132 kV Overføringslinje
Rådmannens forslag 132 kv
132kV overføringslinje - Kommentar til rådmannens innstilling.
132 kV overføringslinje - Høringsuttalelse til NVE