Annonse salg av tomt 52-129 - Oppslag og nett 2018