Lokalutvalget

Nordfjorden Lokalutvalg – årsmøte 2021

Årsmøte i Nordfjorden lokalutvalg skal avholdes tirsdag 23. februar 2021 Kl 19.00

Årets årsmøte vil i år bli avholdt digitalt og de som ønsker å delta må sende en mail til karlarnehustad@gmail.com. Legg også ved telefonnummer om vi må kontakte deg.

Saker til årsmøte meldes til styrets medlemmer eller til styreleder på e-post: karlarnehustad@gmail.com eller mobil 99256682 innen 16. februar 2021.

For Nordfjorden lokalutvalg
Karl-Arne Hustad