Fritidsaktiviteter

lagogforeninger

Når en kommer til Nordfjorden, enten det skjer via landeveien eller via sjøen, er det først og fremst naturen som slår en og gir løfte om opplevelser. Fjorden som byr på fiske, badeliv om sommeren, seiling og motorsport. Fjellet med sitt fiskealternativ, turterreng og kanskje klatring i de høye tindene. Kjellingstraumen byr på fiskemuligheter fra båt eller fra land, og Beiarfjorden er en rik ørret og laksefjord.

Slår kulda til og det legger seg is på Breivika og Holmsundsfjorden er isfiske en populær opplevelse. Men man skal vise respekt for isen og helst rådføre seg med lokalkjente før en gir seg utpå.

Det er et yrende dyreliv i Nordfjorden. Elg, rådyr, hare og rev, sel og oter er vanlige syn. Ja til og med jerv, gaupe og mår hender det en kan få se på ganske nært hold. Havørna hekker i området og er tallrik. Det samme gjelder de vanlige sjøfuglene og landfuglene.

Men ser man seg rundt så finner en mye mye mer. Det er kort vei til et av Norges største grottesystemer, det meste ikke utforsket enda. Noen grotter er ganske utilgjengelige og krever klatreerfaring mens andre er greie og tilgjengelige for de aller fleste. Guider som kan gjøre grotteopplevelsen komplett og trygg finnes. Se eget kapittel ”Grotter i nærheten”.

Halvveis inn i Beiarfjorden finner en kunstneren Kurt Edvin Blix Hansens verk,
”Spor av tid”, malt direkte på fjellveggen. Han har atelier på Tverrvik, innerst i Beiarfjorden, sammen med skulptøren Anne Britt Nybostad. De tar gjerne i mot til omvisning i gammelbutikken, som også huser kafe`, og i atelierene.

Liker man opplevelser på sjøen, og samtidig er interessert i kulturbevaring, er Gildeskål Kystlag en mulighet. Lagets tradisjonsbåter som nordlandsfæringer, åttring og skøyte på 43 fot kan benyttes av medlemmene, om en kan dokumentere de nødvendige ferdigheter.

Medlemmene i Nordfjorden Idrettslags friluftsgruppe opplever natur og naturbruk til alle årstider. Gildeskål jeger og Fiskeforening har hytter på fjellet som medlemmene kan benytte. Det samme har turistforeningen.

Nordfjorden har fire ungdomslag som holder dansefester, revyer og andre arrangementer for folk i bygda. Og her finnes dansegruppe, båtforening og motorsykkelklubb, og liker en å delta i internasjonalt arbeid finnes det jammen en forening for det og i Nordfjorden, Vennskapsforeningen Gildeskål – Lodeynoye Pole. Korinteresserte synger i Gildeskål Kammerkor som holder øvelsene sine på Kommunesenteret Inndyr og husflidsinteresserte samles i Husflidslagets lokaler i Sundsfjord. Musikkinteresserte spiller i Gildeskål Musikkorps som også arrangerer konserter.

Av store kulturbegivenheter i Nordfjorden og kommunen for øvrig må Olsokstevnet nevnes. Her oppleves kjente kunst og kulturformidlere, hovedsakelig innen musikk, men også bildende kunst og brukskunst.

Gildeskål hovedkirke ligger på Gildeskål kirkested sammen med vår gamle fredede middelalderkirke som ble bygd på 1100-tallet , men Nordfjorden har også sin egen kirke hvor det jevnlig holdes Gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Og til sist. Skulle man en sjelden gang savne det urbane så er det bare en liten times biltur til Bodø, eller om en heller finner det tjenlig, en halvtimes båttur.

Dette er bare et utvalg av foreningsfloraen og opplevelsesmulighetene som finnes i Nordfjorden. Det finnes mye mere, som sammen med ren og trygg natur, gode oppvekstforhold og muligheter for en aktiv pensjonisttilværelse, er med å gi livet i Nordfjorden innhold.