Kontakt Lokalutvalget

Kontaktinformasjon

Du kan sende e-post til oss på post@nordfjorden.no.

Det valgte styret i 2021 ser slik ut:

Bjørn Ronny Madsen Leder   41101314
Grete Steinmo Kasserer   91767326
Ellinor Olsen Medlem   90042557
Per Arnt Angelsen Medlem   91812953
Jarl Skille Medlem   48296630
       
Tom Korsvik Vara   90104486
Martine Bakklund Evjen Vara   91654983
Karl-Arne Hustad Vara   99256682

Joacim Skille, ungdomsrepresentant