Kontakt Lokalutvalget

Kontaktinformasjon

Du kan sende e-post til oss på post@nordfjorden.no.

Det valgte styret i 2017 ser slik ut

Egil Jenssen Leder 41507191
Arnold Knudsen Kasserer 97039874
Nina Olsen Sekretær 91605620
Sverre Willumsen Medlem 90621168
Terje Bårdsen Medlem 91101122
Rigmor Olsen Medlem 47759773
Rigmor Arntzen Vara 41552096
Mona Willumsen Vara 75757143
Karl Arne Hustad Vara 99256682

Theme by Anders Norén