Kontakt Lokalutvalget

Kontaktinformasjon

Du kan sende e-post til oss på post@nordfjorden.no.

Det valgte styret i 2020 ser slik ut

Karl Arne Hustad Leder   99256682
Arnold Knudsen Kasserer   97039874
Ellinor Olsen Medlem   90042557
Grete Steinmo Medlem   91767326
Bjørn Ronny Madsen Medlem   41101314
       
Jarl Skille Vara   48296630
Sverre Willumsen Vara   90621168
Per Arnt Angelsen Vara   91812953